Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

श्रीरामपूर हॉस्पिटल व डॉक्टर

श्रीरामपूर तालुका महत्वाचे हॉस्पिटल डॉक्टर फोन नंबर


श्रीरामपूर तालुका महत्वाचे हॉस्पिटल  डॉक्टर फोन नंबर

श्रीरामपूर हॉस्पिटल व डॉक्टर 
फोन नंबर
1
साई मल्टि स्पेशालिटी हॉस्पिटलओव्हर ब्रिज
०२४२२- २२३७६०
2
डॉ. शिरसाठ ऍक्सीडेन्ट हॉस्पिटल संगमनेर रोड 
०२४२२ - २२३०११
3
डॉ. कडू हॉस्पिटलनेवासा रोड
०२४२२- २२७७८२
4
डॉ. सेंट लुक हॉस्पिटलकॉलेज रोड
०२४२२- २२३६६३२२६७८५
5
डॉ. युनिटी हॉस्पिटलशिवाजी रोड
०२४२२-२२४०६०
6
डॉ. संजीवनी हॉस्पिटलकॅनॉल रोड
०२४२२- २१०००६,०७
7
डॉ. चैतन्य ऍक्सीडेन्ट हॉस्पिटलखटोड मार्केट
०२४२२- २२३८१५२२५६८४
8
डॉ. पडघम हॉस्पिटलनेवासा रोड
०२४२२- २२१७९७
9
डॉ. चव्हाण ऍक्सीडेन्ट हॉस्पिटलबेलापूर रोड
०२४२२-  २२११८४
10
डॉ. मुरादे हॉस्पिटलकॉलेज रोड
०२४२२- २२२९१६
11
डॉ. ब्रम्हे हॉस्पिटलकाळाराम मंदिर रोड
०२४२२- २२३०२९
12
डॉ. श्रीरामपूर नगर परिषद हॉस्पिटलशिवाजी रोड
०२४२२- २२२४५३
13
डॉ. युनिटी व लायन्स आय हॉस्पिटलकचेरी रोड 
९३२६६२४०६०
14
डॉ. गंगाधर ओंगळे साखर कामगार हॉस्पिटल,
०२४२२- २२३१०९२२२७९८
15
डॉ. शिरसाठ हॉस्पिटलकचेरी रोड
२२३१२१
16
साई दृष्टी नेत्रालयनगर परिषद शेजारी
०२४२२-२२१०२०
17
प्रजासत्ताक हॉस्पिटलसंगमनेर रोड
९९७५२२४४८१
18
डॉ. मैंड हॉस्पिटलश्रीरामपूर
९२०९४८६६८५
19
भारत हॉस्पिटलदशमेश नगर
०२४२२ -२२४४५०
20
डॉ. उंडे हॉस्पिटलसुभाष कॉलनी
२२२४१४
21
झडे हॉस्पिटलबेलापूर रोड
०२४२२- २२२२२६
22
बैरागी बालरुग्णालयसुभाष कॉलनी
०२४२२- २२८०९०,९२७०९४६६१७
23
चोथाणी हॉस्पिटलश्रीरामपूर
०२४२२- २१०८०६
24
चिल्ड्रन हॉस्पिटल श्रीरामपूर
०२४२२- २२२२३१,९४२३१६५५६६
25
मोहिनी हॉस्पिटलमॉडर्न हायस्कूल मागे
०२४२२- २२१०२७
26
डॉ. अनारसे हॉस्पिटलबेलापूर रोड
०२४२२- २२५४९७२२२५१५
27
डॉ. राहीज हॉस्पिटलशिवाजी रोड
०२४२२- २२५२७५
28
डॉ. कामात हॉस्पिटल
०२४२२- २२२२५२,९८५०४६६४४७
29
डॉ. दमाणी हॉस्पिटलश्रीरामपूर
०२४२२- २२३०१५
30
डॉ. गोंधळी हॉस्पिटल
०२४२२- २२७८०२
31
त्रिमूर्ती आयुर्वेदिक चिकित्सालयनेवासा रोड
९८२२४१०७५८
32
श्री वरदा ऍक्सीडेन्ट हॉस्पिटलकचेरी रोड
०२४२२- २२६४२२२२३५७७

No comments:

Post a Comment