Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

क्लासेस (Tuition) / Study Class


क्लासेस (Tuition)
----------------------------------------------------
२० टॉपर्स सायन्स अकॅडेमि
संपर्क - जमीर शेख सर ९५०३९७५६६३
----------------------------------------------------
सिद्धी कॉमर्स क्लासेस
संपर्क - सौ .कडू मॅडम ९५६१६९१३१३
----------------------------------------------------
भगवती सुपर क्लासेस व स्वामी विवेकानंद स्टडी सेंटर
संपर्क - भारत वडीतके सर ९५४५५१६३३२
               प्रविण गेठे सर ९९२१२०४३६३
----------------------------------------------------
तरकसे क्लासेस
संपर्क - सुनिल तरकसे सर ९७६५९४०२४१
----------------------------------------------------
साईनाथ कलासेस
संपर्क - खोसे सर ८८८८०६६७८९

----------------------------------------------------कुठल्याही प्रकारच्या (नाव/नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 


No comments:

Post a Comment