Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

कोल्हार हॉस्पिटल

 कोल्हार हॉस्पिटल 

-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------
प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
संपर्क- डॉ. संजय घोलप - ९८२२२८६०८०
---------------------------------------------------------------
डॉ. जयराम खंडेलवाल 
संपर्क- ९८६०४७९६४४, ९३७१६१४१९३
---------------------------------------------------------------
डॉ. भास्कर निवृत्ती खर्डे 
संपर्क-०२४२२- २५११०१, ९८२२२४२९७७
---------------------------------------------------------------
डॉ. सुनील शंकराओ खर्डे 
संपर्क-०२४२२- २५०२५०, ९८९०३२७०४३
---------------------------------------------------------------
डॉ. सुरेश गुंड 
संपर्क-९४२२९०७१४३, ९८९०४३५६५७
---------------------------------------------------------------
डॉ. बद्रीप्रसाद महामिने 
संपर्क- ९८९०८६०२४६
डॉ. दिपा महामिने 
संपर्क-९८९०८६०२४६
---------------------------------------------------------------
डॉ.सुशांत थोरात 
संपर्क - ९९७०२११२८७
डॉ. गितांजली थोरात 
संपर्क - ९६६५९४५१५६
---------------------------------------------------------------
डॉ. प्रशांत खर्डे 
संपर्क - ९८९०९५०७५०
डॉ.मृणाल खर्डे 
संपर्क - ७५८८६१८०५६
---------------------------------------------------------------
डॉ.ऐश्वर्या मोरे 
संपर्क - ८८०५८८८७८७
---------------------------------------------------------------
डॉ.वाव्हळ रमेश 
संपर्क -९८९०५८७६१२
---------------------------------------------------------------
डॉ.वाव्हळ विशाल 
संपर्क - ९१३०२३१९९९
डॉ.पूजा विशाल वाव्हळ 
संपर्क - ९१३०२३१९९९
---------------------------------------------------------------
डॉ.लोढा अशोक 
संपर्क - ९८९०५८७७०५
---------------------------------------------------------------
डॉ.कळले शशिकांत 
संपर्क - ७७३८५३७२४५
---------------------------------------------------------------
डॉ.सुरेश निबे 
संपर्क - ९९७०९४८३६३
डॉ.छाया निबे 
संपर्क- ७५८८५४२५०९
---------------------------------------------------------------
डॉ. विजय गुगळे 
संपर्क - ९८५०५७८३८८
---------------------------------------------------------------
डॉ. अतुल गुगल 
संपर्क- ९८२२४५२०५९
---------------------------------------------------------------
डॉ. करून गुगळे 
संपर्क- ९८२२४५२०५९
---------------------------------------------------------------
डॉ. गौतम शिरसाठ 
संपर्क - ९७३०८०४७८२
---------------------------------------------------------------
डॉ. कल्पना कापसे 
संपर्क - ९९७०९९०६१४
---------------------------------------------------------------
डॉ. हेमंत निर्मल 
संपर्क - ९८९०१०२८३३
---------------------------------------------------------------
डॉ. पद्मिनी निर्मळ 
संपर्क - ९८९०१०२८३३
---------------------------------------------------------------
डॉ. कुंकूलोळ राहुल 
संपर्क-९६३७५४९११९
---------------------------------------------------------------
डॉ. विश्वास खर्डे 
संपर्क - ९८६०३४४२२४
---------------------------------------------------------------
डॉ. शामराव शिंदे 
संपर्क -९५०३९९०१८९
---------------------------------------------------------------
डॉ.सुरेंद्र काळे 
संपर्क-९८२२४९७८९८
डॉ. प्रेरणा काळे 
संपर्क-९८६०४२६२४३
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment