Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

ज्वेलर्स

ज्वेलर्स

---------------------------------

बार्शीकर ज्वेलर्स
जीवन ढाळे ९८९०२२२४९९
------------------------------------------
देडगावकर सराफ
दिपक देडगावकर ९८९०३९९१९९
------------------------------------------
संजीवनी ज्वेलर्स
सोमनाथ आडाणी ९७६७२७१००९
------------------------------------------
सुपेकर ज्वेलर्स
सुभाष सुपेकर ८८०५१८६४०२
------------------------------------------
भाग्यलक्ष्मी अलंकार
प्रकाश डहाळे ९८६०९८४३७१
------------------------------------------
भाग्यलक्ष्मी ज्वेलर्स
सुनील डहाळे ९९६०६५८८८४
------------------------------------------
बी.टी बोऱ्हाडे ज्वेलर्स प्रा. लि .
भास्कर बोऱ्हाडे ९८८१७३८३६३
------------------------------------------
अंबिका अलंकार
प्रकाश लोळगे ९७६६०९८८०९
------------------------------------------
श्री अलंकार
सुनील बेल्हेकर ९८२२८५५२०५
------------------------------------------
वैभव अँण्ड वैष्णवी ज्वेलर्स
रवींद्र लोळगे ९८६०८४३६८३
------------------------------------------
जगदंबा अलंकार
९९२१७७२२८९
------------------------------------------
नवकर ज्वेलर्स
दिलीप गुगळे ९८२२२५३६३१
------------------------------------------
गौरव ज्वेलर्स
संतोष लोळगे ९७६७४२४१४३
------------------------------------------
साई ज्वेलर्स
निलेश बेल्हेकर ९३७२५५६२६२
------------------------------------------
गजलक्ष्मी ज्वेलर्स
सतिष लोळगे ९९६०१६९३९५
------------------------------------------
दिप ज्वेलर्स
प्रशांत बेल्हेकर ९८६०५३९७७६
------------------------------------------
साई अलंकार
सचिन लोळगे ९०२१२१७११७
------------------------------------------
स्वरूपा ज्वेलर्स
श्रीकांत बेंद्रे ७३८५८७८९९०
------------------------------------------
महालक्ष्मी ज्वेलर्स
हेमंत उदावंत ९८५०४५१२६८
------------------------------------------
भगवती ज्वेलर्स
सचिन लोळगे ८०८७१६९७७१
------------------------------------------


कुठल्याही प्रकारच्या (नाव /नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 

7709529697 

No comments:

Post a Comment