Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

पादत्राणे (फुट वेअर)

पादत्राणे (फुट वेअर)

----------------------------------------
----------------------------------------
साई फुट वेअर
मछिंद्र बोऱ्हाडे ९०९६३८७४११
----------------------------------------
न्यू नॅशनल शु सेंटर
दत्तु राजभोज ९७६६२२०५१७
----------------------------------------
साईबाबा शु पॅलेस
कैलास राजभोज ९८६०६५४६९२
----------------------------------------
राजभोज फुट वेअर
राजेंद्र राजभोज ९८२२८३१८२४
----------------------------------------
श्री फुट वेअर
सुभाष कानडे ९३७३९१५०९१
----------------------------------------
जगदंबा फुट वेअर 
दिलीप राजभोज ९९२२८३२४१८
----------------------------------------
साईनाथ फुट वेअर
मुकुंद राजभोज ९७६७७८७०४५
----------------------------------------
यशवंत फुट वेअर
रोहिदास नरसोडे ७८६२२२७४१८
----------------------------------------
भगवती फुट वेअर
प्रमोद राजभोज ९८९०१४७६२४
----------------------------------------
साई चरण सेवा फुट वेअर
अशोक केदारी ९६२३१७६६१०
----------------------------------------
रोहिदास फुट वेअर
भीमराज राजभोज ९९७५८५१८४६
----------------------------------------
प्रथमेश फुट वेअर
अनिल राजभोज ९६७३९६२८४२
----------------------------------------
श्री गणेश फुट वेअर
राजेंद्र राजभोज ९७६७४२४१५२
----------------------------------------
भगवती कृपा शु सेंटर
विजय केदारी ७४४७२३८८७७
----------------------------------------
कुठल्याही प्रकारच्या (नाव /नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 

No comments:

Post a Comment