Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

पशुवैध्यक

पशुवैध्यक

---------------------------------------

-----------------------------------------

डॉ. बाळासाहेब होन जिल्हा परिषद                                         

संपर्क - ९४२२२३००६९
-----------------------------------------------------------

डॉ. किरण वडीतके 

संपर्क - ९५२७४४१४२९
------------------------------------------------------------

डॉ. संतोष खर्डे 

संपर्क - ९८५०६०८४२४
------------------------------------------------------------

डॉ. पाराजी भणगे 

संपर्क - ९७६३३७५५९३
-------------------------------------------------------------

डॉ. अविनाश राऊत 

संपर्क - ९९७५४१८४९४
-------------------------------------------------------------

डॉ. शिवाजी लहारे 

संपर्क - ९८८१९४०५७७
-------------------------------------------------------------

डॉ. प्रशांत देवकर 

संपर्क - ९८६०३९५६४४
-------------------------------------------------------------

डॉ. संदीप कुदांडे 

संपर्क - ९८२३३९४९७२
--------------------------------------------------------------

डॉ. ज्ञानेश्वर होन 

संपर्क - ९८५०६५५७७४
--------------------------------------------------------------

डॉ. राहुल लेंडे

संपर्क - ९८२३३८३०१५
--------------------------------------------------------------

डॉ. उद्धव काळोखे 

संपर्क - ९२२६४८४५४५
--------------------------------------------------------------

डॉ. दत्ता पावसे 

संपर्क - ९८९०८१९१९८
--------------------------------------------------------------

डॉ. योगेश शिरसाठ 

संपर्क - ९८९०४५९३३४
--------------------------------------------------------------

डॉ. निवृती रोडे 

संपर्क - ९९६०३५२३४७
--------------------------------------------------------------

डॉ. रमेश आहेर 

संपर्क - ९८५०११९६७२
--------------------------------------------------------------

डॉ. चेतन राऊत 

संपर्क - ८९८३४७९७४३
--------------------------------------------------------------

डॉ. रवी काबुडके 

संपर्क - ९६३७३२४३१६
--------------------------------------------------------------

डॉ. दिपक आठरे 

संपर्क - ९७६७४२४०८०
--------------------------------------------------------------

डॉ. अशोक कापसे 

संपर्क - ९६२३२६६९११
--------------------------------------------------------------

डॉ. सनी राऊत 

संपर्क - ७२७६७६७७३३
--------------------------------------------------------------

डॉ. सुधीर सोनावणे 

संपर्क - ९८९००५३३४०
--------------------------------------------------------------

डॉ. सुनील चिंधे 

संपर्क - ९६५७०६३५११
--------------------------------------------------------------

डॉ. संतोष आहेर 

संपर्क -९९७५७१८९१३
--------------------------------------------------------------

डॉ. रंगनाथ विखे (जिल्हा परिषद )

संपर्क - ९८५०२६३६९६
--------------------------------------------------------------

डॉ. विठ्ठल खेमनार 

संपर्क - ९८५०१३५६९९
--------------------------------------------------------------

डॉ. राजेंद्र बांगरे 

संपर्क - ९८९०५०४९४२
--------------------------------------------------------------

डॉ. सोमनाथ शिंदे 

संपर्क - ९०४९१५२३९१
--------------------------------------------------------------

डॉ. अमोल हुरे 

संपर्क - ९८२३२६२७६१
--------------------------------------------------------------

डॉ. उद्धव जोशी 

संपर्क - ९६६५५०७०७४
--------------------------------------------------------------

डॉ. भगवान राऊत 

संपर्क - ९८५०९११०६३
--------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment