Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

फोटो स्टुडिओ

फोटो स्टुडिओ
----------------------------------------
गाडेकर फोटो स्टुडिओ
मंगेश गाडेकर ९७६५१९१०२४
---------------------------------------------
प्रभात  डिजिटल फोटो
परेश कापसे ९९२२८२९५६३
---------------------------------------------
शिवलकर फोटो स्टुडिओ
९९७०२६०७५४
---------------------------------------------
मौर्य फोटो स्टुडिओ
गणेश गिरी ९९७५७७४७७६
---------------------------------------------
स्वप्नाली डिजिटल फोटो
संजय शीवलेकर ९८२२४१४६५६
---------------------------------------------
शारदा फोटो स्टुडिओ
संतोष ढमे ९८९०५२६५५२
---------------------------------------------
हरीओम फोटो स्टुडिओ
अशोक काळे ९८५०७३७०१७
---------------------------------------------
श्री स्वामी समर्थ फोटो स्टुडिओ
अशोक सावंत ९९७०३३८४७०
---------------------------------------------
अनुरूप फोटो कलर लॅब
वैद्य ९९७५१४८१४६
---------------------------------------------
सुबल फोटो स्टुडिओ
हाळनोर सर ९८५०६०८७३२
---------------------------------------------
नारायण आर्टस्
नारायण मोरे ९८९०५७२५९८
---------------------------------------------
कोंडेकर फोटो स्टुडिओं
सुभाष कोंडेकर ९८५०१८१५४०
---------------------------------------------
प्रभाकर आर्टस्
प्रभाकर नवाळे ९९२२५४९८३०
---------------------------------------------
शैनेश्वर फोटो स्टुडिओ
पप्पू चिकणे ९७६५१९१०२१
---------------------------------------------

 कुठल्याही प्रकारच्या (नाव /नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 No comments:

Post a Comment