Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

कॉम्प्युटर्स एज्युकेशन सेंटर


कॉम्प्युटर्स एज्युकेशन सेंटर
----------------------------------------------------
युनिक कॉम्प्युटर्स एज्युकेशन
संपर्क- ९९७००६७५०९
----------------------------------------------------
परफेक्ट कॉम्प्युटर्स
संपर्क-९८५०६०८८०७
----------------------------------------------------
स्वामी नारायण कॉम्प्युटर्स केअर
संपर्क- ९९६००६१८७७
----------------------------------------------------
चैतन्य कॉम्प्युटर्स
संपर्क-९८९०८०९७७६
----------------------------------------------------
नलगे कॉम्प्युटर अकेडमी
संपर्क- ९३२६६१०६१७
----------------------------------------------------
श्री साई इन्फोटेक
संपर्क- ९९२३७३७३९४
----------------------------------------------------
समर्थ कॉम्प्युटर
संपर्क- ९९६००२५३३७
----------------------------------------------------
ओम साई कॉम्प्युटर
संपर्क- ९७६४८१७९०७
----------------------------------------------------कुठल्याही प्रकारच्या (नाव/नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 

7709529697 No comments:

Post a Comment