Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

कोल्हार मेडिकल स्टोअर्स लिस्ट

मेडिकल स्टोअर्स लिस्ट कोल्हार

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

बालाजी मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - विशाल खांदे ८८०५०८२१५७
----------------------------------------------------------------------

साई मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - अर्जुन जाधव ९७३०८०५०६३ कुंकूलोळ कॉम्प्लेक्स मार्केट
----------------------------------------------------------------------

साई मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - डॉ. थेटे हॉस्पिटल मध्ये ९८९०३४४३७५
----------------------------------------------------------------------

श्री गुरुकृपा मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - विकास नरोडे ९८९०८६२९०८
----------------------------------------------------------------------

धन्वंतरी मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - अनिकेत पाटोळे ( धन्वंतरी हॉस्पिटल मध्ये ) ९५२७३५१११९
----------------------------------------------------------------------

भगवती मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - डॉ.विश्वास खर्डे  ९९२२५४३५०३
----------------------------------------------------------------------

नील मेडीकल स्टोअर्स 

संपर्क - डॉ. काळे हॉस्पिटल ९८२२४७७४९५
----------------------------------------------------------------------

महेश एजन्सी 

संपर्क - ९८२२०६९२४५
----------------------------------------------------------------------

ओंकार मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - सुनील महामिने ९६५७२५५५८६
----------------------------------------------------------------------

प्रतीक मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - गुणवंत आठरे ९४२२२३४४११
----------------------------------------------------------------------

श्री साई मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - डॉ. सुनील खर्डे हॉस्पिटल मध्ये ८६०५४७४९९६
----------------------------------------------------------------------

साई समर्थ मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - डॉ. सुरेश गुंड हॉस्पिटल ९२६०४४७७७०
----------------------------------------------------------------------

कृष्णा मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - ९५०३४९२९५०
----------------------------------------------------------------------

श्री समर्थ मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - बाबा खर्डे  ९८८१९४०८९४    
----------------------------------------------------------------------

 साईकृपा मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - ९६०४८२८१८१
----------------------------------------------------------------------

शिवम मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - वसंत शिंदे ९५५२९५७०४५
----------------------------------------------------------------------

शिवराज मेडिकल स्टोअर्स (पशु औषधे )

संपर्क - प्रशांत राऊत
----------------------------------------------------------------------

श्री भगवती मेडिकल स्टोअर्स ( पशुऔषधे)

संपर्क - ९८६०४२३३१५
----------------------------------------------------------------------

उदय मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - ९८६०८६३५६३
----------------------------------------------------------------------

प्रागित मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - निखिल निब ९९७५७१८९५७
----------------------------------------------------------------------

समर्थ मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - ८८५५०८३३६५
----------------------------------------------------------------------

जय भगवती आयुफीट

संपर्क - ९९२२९४४७७३
----------------------------------------------------------------------

रवींद्र मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - धनसुख राका ९८६०३२४४१४
----------------------------------------------------------------------

अनन्या मेडिकल स्टोअर्स

संपर्क - गोकुळ शिरसाठ ९०९६२०४१३५
----------------------------------------------------------------------

श्री कृष्ण स्वस्त औषधी सेवा 

संपर्क- शितल घोरपडे ९५७९०२२५७१
----------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment