Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

लॉन्ड्री व्यावसायिक


लॉन्ड्री व्यावसायिक
----------------------------------------------------
श्रद्धा लॉन्ड्री
दत्ता देसाई ९७६६७६७०५५
----------------------------------------------------
विशाल ड्रायक्लिनर्स
शाम देसाई ८६०५०३४०९८
----------------------------------------------------
सियॉन लॉन्ड्री 
लोखंडे ९७३०२९२९७७
----------------------------------------------------
लिला लॉन्ड्री
सुनील बोरुडे ९१७५९३५५६६
----------------------------------------------------
देसाई लॉन्ड्री
गोरख देसाई ९२७०१९६४३४
----------------------------------------------------
साई ड्रायक्लिनर्स
अशोक देसाई ८६०५०५७४७०
----------------------------------------------------
श्री गणेश लॉन्ड्री
राजाराम गवळी ९५४५१६१६४४
----------------------------------------------------
ॐ भगवती ड्रायक्लिनर्स
गवळी ९७३०२०६५२४
----------------------------------------------------कुठल्याही प्रकारच्या (नाव /नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 No comments:

Post a Comment