Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

गायक महाराज-पखवाज- मृदूंगवादक

गायक महाराज


--------------------------------------------------------
हं.भ.प ऋषिकेश शेटे 
संपर्क- ९५५२७१९७७०
--------------------------------------------------
हं.भ.प गणेश गिते राहुरी 
संपर्क- ९९२१२०४३६३
--------------------------------------------------
हं.भ.प दत्तात्रय महाराज तांभेरे 
संपर्क- ७७२००७६१८३
--------------------------------------------------
हं.भ.प मुकुंद भगत कोल्हार
संपर्क- ९७३०६६९३३९
--------------------------------------------------
हं.भ.प अनंत महाराज काळे संगमनेर 
संपर्क- ९७६४९६९३०१
--------------------------------------------------
हं.भ.प कोमल सावंत राहुरी फॅक्टरी 
संपर्क-९२७१४०७९८९
--------------------------------------------------
हं.भ.प संदिप बागुल साकुरी 
संपर्क-९९२२८२७४०८
--------------------------------------------------
हं.भ.प शिवदास दाभाडे 
संपर्क- ९८६०३९८५७५
--------------------------------------------------
हं.भ.प राजेंद्र महाराज चितळकर कोल्हार 
संपर्क- ९९२१७६७३१९
--------------------------------------------------

 पखवाज मृदूंगवादक 


हं.भ.प संतोष दीक्षित पिपळवाडी 
संपर्क- ९९२१२१९९१५
--------------------------------------------------
हं.भ.प संतोष पारे प्रवरासंगम 
संपर्क- ८२७५०३२७७९
--------------------------------------------------
हं.भ.प पांडुरंग विधाटे गळनिंब  
संपर्क- ९८८१६७४८००
--------------------------------------------------
हं.भ.प दिलीप पवार ओझर 
संपर्क- ९५५२६६९१६७
--------------------------------------------------
हं.भ.प संदीप चेचरे प्रवरानगर 
संपर्क- ९८६०४७८०९७
--------------------------------------------------
हं.भ.प दीपक कोहकडे लोणी 
संपर्क- ९५५२३५७७०१
--------------------------------------------------
हं.भ.प बाबासाहेब वाघ श्रीरामपूर 
संपर्क- ९४०३५१४२१२
--------------------------------------------------
हं.भ.प प्रल्हाद कातोरे चिंचोली 
संपर्क- ९९२१७६००६४
--------------------------------------------------------
कुठल्याही प्रकारच्या (नाव/नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 

No comments:

Post a Comment