Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

कृषी सेवा केंद्र


कृषी सेवा केंद्र
----------------------------------------
कैलास कृषी सेवा केंद्र
संपर्क- कैलास वर्पे ९८५०१५२४९९
----------------------------------------
सुयश कृषी सेवा केंद्र
संपर्क-                   ९९७०६३१३६४
----------------------------------------
भगवंत कृषी सेवा केंद्र
संपर्क- गोरक्ष खर्डे   ९९२२२८८५२२
----------------------------------------
प्राजक्ता कृषी सेवा केंद्र
संपर्क- शंकर चोपडे  ८०८७४९०९५०
----------------------------------------
धनश्री ऍग्रो सर्विसेस
संपर्क- ज्ञानेश्वर निठवे  ९८५०७३९१११
----------------------------------------
साई ऍग्रो सर्विसेस
संपर्क- मोहन राऊत  ९८८९९१६०८६
----------------------------------------
कृष्णा ऍग्रो प्रॉडक्ट्स
संपर्क- बाळासाहेब खर्डे   ९७६२६९३२५२
----------------------------------------
कोल्हारेश्वर पशुखाद्य केंद्र
संपर्क- ज्ञानेश्वर खर्डे  ९७६५४८१३३४
----------------------------------------
मातोश्री ऍग्रो सेल्स
संपर्क- किरण साबळे ९८२२३२४७६४
----------------------------------------
अवधूत कृषी भंडार
संपर्क- चेतन वडीतके ९८६०६००६४९
----------------------------------------
साईसेवा कृषी सेवा केंद्र
संपर्क - ७३५००३२००७
----------------------------------------
गुरुमाऊली ऍग्रो सर्विसेस
संपर्क - वैभव पोकळे ९५६१३१८७६७
----------------------------------------

कुठल्याही प्रकारच्या (नाव/नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 

No comments:

Post a Comment