Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

माल वाहतूक संपर्क

माल वाहतूक संपर्क भाडोत्री मिळणाऱ्या फोर/थ्री  व्हिलर गाड्या

-----------------------------------------
-----------------------------------------


रमेश लोखंडे
कंपनी  - Ape
संपर्क - ९०२१९०४६५३
----------------------------------------------
 सोमनाथ लोखंडे
कंपनी  - Ape
संपर्क - ९८६०८४३१६१
----------------------------------------------
अनिल लेंडे
कंपनी  - टाटा झिप
संपर्क - ९०१११३१४२७
----------------------------------------------
नाना साहेब घोरपडे
कंपनी  - टाटा झिप
संपर्क - ९५२७१३५२५३
----------------------------------------------
रावसाहेब शिंदे
कंपनी  - Ape
संपर्क - ९८९०७८९५१४
----------------------------------------------
इलियास मन्सुरी
कंपनी  - छोटा झिप
संपर्क - ९९६०१५१४३९
----------------------------------------------
गोरख ढसाळ
कंपनी  - Ape
संपर्क - ९८९०२३९२८२
----------------------------------------------
आबा खर्डे
कंपनी  - टाटा झिप
संपर्क - ९९६०४३५०१६
----------------------------------------------
लतीफ पठाण
कंपनी  - छोटा हत्ती
संपर्क - ९१५८२०८२७९
----------------------------------------------
संजय खर्डे
कंपनी  - टाटा झिप
संपर्क - ९८२३५३१७९०
----------------------------------------------
सुनील लोखंडे
कंपनी  -
संपर्क - ९९२१५३९०७०
----------------------------------------------
प्रकाश राऊत
कंपनी  - Ape
संपर्क - ९९७५९३११४०
----------------------------------------------
अजिम पठाण
कंपनी  -
संपर्क - ९७६४९०३३१२
----------------------------------------------
मजनू पठाण
कंपनी  - Ape
संपर्क - ९९६०६६७१९८
----------------------------------------------
पापा शेखलाल शेख
कंपनी  - छोटा हत्ती
संपर्क - ९५६११८८६७०
----------------------------------------------
सागर मोरे
कंपनी  - टाटाझिप
संपर्क - ९८६०१४९५९३
----------------------------------------------
बाळासाहेब ढसाळ
कंपनी  - Ape
संपर्क - ८८८८२७४६४५
----------------------------------------------
सागर जाधव
कंपनी  - टाटा झिप
संपर्क - ९९७०६१२६७१
----------------------------------------------
जावेदभाई शेख
कंपनी  - ४०७ टेम्पो
संपर्क - ९९२३१६९९९१
----------------------------------------------
पंढरीनाथ थिगळे
कंपनी  - टेम्पो
संपर्क - ९०९६३४००८५
----------------------------------------------
जहिरुद्दीन शेख
कंपनी  - ४०७ टेम्पो
संपर्क - ९८२२५५६८०८
----------------------------------------------
राजेंद्र शंकरराव मोरे
कंपनी  - ४०७ टेम्पो
संपर्क - ९९२२२८३६९३
----------------------------------------------
दिगंबर भागवत मोरे
कंपनी  - ४०७ टेम्पो
संपर्क - ९८६०२६२१३५
----------------------------------------------
कलीम सिकंदर मन्सुरी
कंपनी  - पीक-अप
संपर्क - ९९६०८५८१०९
----------------------------------------------
शेख जहीरद्दीन मोहिद्दीन
कंपनी  - पीक-अप
संपर्क - ९९७५४४७८७९
----------------------------------------------
इम्रान सतार शेख
कंपनी  - पीक-अप
संपर्क - ९७६६३७५९५७
----------------------------------------------
 सत्तार भाई चांदभाई
कंपनी  - ४०७ टेम्पो
संपर्क - ८६०५५२३०३७
----------------------------------------------
आवेज जहिरूद्दीन पिंजारी
कंपनी  -
संपर्क - ९६६५५०५७९४
----------------------------------------------
शेख शमसुद्दीन मोहिद्दीन
कंपनी  - ४०७ टेम्पो
संपर्क - ९८६०६६५३५२
----------------------------------------------
गणेश वसंतलाल भटेवरा
कंपनी  - पीक-अप
संपर्क - ९९६००८९१००
----------------------------------------------


No comments:

Post a Comment