Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

टी हाऊस कोल्हार


टी हाऊस कोल्हार
----------------------------------------
----------------------------------------
हॉटेल श्रद्धा (कुंकूलोळ मार्केट )
प्रकाश भालके ९२७१७६८६३५
----------------------------------------
हॉटेल गुरु कृपा ( लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स )
संदीप भालके
----------------------------------------
संदीप टी कॉर्नर ( खर्डे पाटील चौक )
प्रदीप भालके ९८९०२६०५६५
----------------------------------------
हॉटेल राधिका (नगर रोड )
कापसे ९०९०९९५७७७
----------------------------------------
संभाजी बोरुडे (कुंकूलोळ कॉम्प्लेक्स)
९७६२६०३३९९
----------------------------------------
हॉटेल भगवती (लक्ष्मी बाई कॉम्प्लेक्स )
दत्तात्रय गिरी ९९७५६३७५७७
----------------------------------------
भगवती माता टी सेंटर (कुंकूलोळ कॉम्प्लेक्स )
राजेंद्र वैद्य ९५४५१२३१०९
----------------------------------------
मुंजाबा टी कॉर्नर (सोनगाव रोड)
पगारे ९०९६३५०५३६
----------------------------------------
हॉटेल शिवसमर्थ टी सेंटर
संदीप भालके ७७९८३६३२०५
----------------------------------------
राज टी सेंटर (सोनगाव रोड)
सादिक शेख ८८०५०४००८५
----------------------------------------
सुपेकर टी सेंटर (कोल्हार स्टॅन्ड )
कैलास सुपेकर ७७४१९२५८२७
----------------------------------------
हॉटेल साई भगवती (मार्केट यार्ड)
सुरेश भालके ७७१९८८२६०५
----------------------------------------
समृद्धी टी सेंटर (नगर मनमाड रोड )
संदीप शिरसाठ ९५०३६७०२९२
----------------------------------------
मोहन टी सेंटर
मोहन गिरी गोसावी ९९२२७०७३५२
----------------------------------------
कुठल्याही प्रकारच्या (नाव /नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 

No comments:

Post a Comment