Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

मेन्स पार्लर


मेन्स पार्लर
------------------------------------------

साई मेन्स पार्लर(फत्याबाद) 
जनार्दन(दादा) तुपे ९७६६८८७०६१
------------------------------------------
न्यू स्टाईल हेअर ड्रेसर्स
विशाल मदने ७२७६१६६०४१
------------------------------------------
प्रिन्स मेन्स पार्लर
जगदीश कोरडे ९२७२१६१६१७
------------------------------------------
जय जनार्धन हेअर ड्रेसर्स
ताराचंद सुरसे ९०९६९३४१२७
------------------------------------------
आदर्ष हेअर मेन्स पार्लर
निलेश राऊत ९९२२७०७३८२
------------------------------------------
आनंद मेन्स पार्लर
देविदास खंडागळे ९०२८९७०५५४
------------------------------------------
दोस्ती हेअर स्टाईल
सुदाम खंडागळे ९९७५७१६२३१
------------------------------------------
लक्ष्मी हेअर स्टाईल
सुरेश सस्कर ९६०४०८१६९३
------------------------------------------
मंदा हेअर कटिंग सलून
माधवराव राऊत ९९६०५७९००२
------------------------------------------
साई भगवती हेअर ड्रेसेस
सुनील राऊत ९२७२१२४६२०
------------------------------------------
पूनम हेअर ड्रेसर्स
वसंत मदने ७२७६१६६०४१
------------------------------------------
श्री मेन्स पार्लर
संदीप कोरडे ९५९५९३९३६१
------------------------------------------
प्रभात मेन्स पार्लर
बाळासाहेब मदने ९४२२०८१६२८
------------------------------------------
पुना मेन्स पार्लर
अक्रम शेख ९४२२०८७०२६
------------------------------------------
साई मेन्स पार्लर
कैलाश सस्कर ९६६५१६१६५९
------------------------------------------
साई समर्थ मेन्स पार्लर
अजय सस्कर ९९६०८८११२७
------------------------------------------
जय बाबाजी मेन्स पार्लर
मनोज अनर्थे ९७६४३७३७०६
------------------------------------------
नारायण हेअर कटिंग सलून
नारायण दळे ९७६३४२२९८७
------------------------------------------
श्री दत्त मेन्स पार्लर
विशाल गायकवाड ८६०५२९९१३०
------------------------------------------
अमोल हेअर स्टाईल
अमोल अनारसे ८६०५१६३६८४
------------------------------------------
त्रिमूर्ती हेअर स्टाईल
मछिंद्र दळे ९०४९७८३२४०
------------------------------------------
दिलखुष मेन्स पार्लर
अस्लम शेख ९९२२८३२१९२
------------------------------------------
निखिल मेन्स सर्व्हिस
बाळासाहेब अनारसे ९७६६८७८२१०
------------------------------------------
स्वामी समर्थ हेअर ड्रेसर्स
विलास जाधव ९९७०९१४६२७
------------------------------------------
उमेश मेन्स पार्लर
गोकुळ कोरडे ९७६७४२४६१२
वेलकम हेअर ड्रेसर्स
उमेश कोरडे ९७६७४२४६१२
------------------------------------------
संकेत हेअर स्टाईल
सुभाष दळे ९७६३४२९८७४
------------------------------------------
बनारस हेअर स्टाईल
इसाक शेख ९१५८४४४००६
------------------------------------------
सार्थक हेअर ड्रेसर्स
सुनील तुपे ९६०४३२४४१८
------------------------------------------
साई मेन्स पार्लर
गणेश दळवी ९८६०३००८९४
------------------------------------------
कल्याणी मेन्स पार्लर
गोरख सुरसे ९७६४२८३६५६
------------------------------------------
साई किशोर मेन्स पार्लर
अशोक तुपे ९६०४३३०३०२
------------------------------------------
भगवती हेअर कँटीन  सलून
साहेबराव तुपे ९६०४३२४४१८
------------------------------------------


No comments:

Post a Comment